top of page

2002

Tým vznikl iniciativou a aktivním vyhledáváním Snaka tím, že vyhledával nadšence pro taktiku a tehdy boje v  zastavěných oblastech.

2004

Tento tým se do této finální podoby dokázal poskládat v roce 2004 a během této i další doby se věnoval především tréninkům.

2006

Mnoho členů po dosažení určitého věku, stupně vzdělání a postupu v zaměstnání muselo na úkor týmového života přerušit trénování, nicméně původní tým Soldiers zůstal neustále v kontaktu. Během těchto posledních dvou let se přidali do jednotky dva odstřelovači Max, Máslo a pyrotechnik Norco.

2003

Jeho snažení jej seznámilo s členy Parkerem a Strogovem. Později se skrze nábor přidal Sabre a Strogov týmu představil dalšího taktického nadšence Morma.

2005

Airsoftové akce byly příležitostí, kde členové mohli vyzkoušet nabité zkušenosti. Ale tréninky byly sestavovány jako reálné modelové situace, které měly za cíl si osvojit dovednosti v krizových situacích a jejich taktické řešení.

2009

Zhruba po dalších 2 letech společného působení se na konci roku 2009 začal tým pomalu vytrácet, a tak se stal pouze občasnou skupinou osob, které vždy jednou za čas přinesly nové objevy a poznatky, které se natrénovaly.

2010

Četnost, které se ale mohl věnovat Norco dosahovala daleko většího procenta a tak se rozhodl náborovat další osoby, které dnes tvoří jednotku S.G.T.S, druhý tým Soldiers.

2018

V září roku 2018 se zástupce velitele Dom spolu se členy jednotky S.G.T.S rozhodl založit dětský military tábor pod názvem Academia Of Soldiers. 

2014

Jednotka vždy kladla velký důraz na týmovou soudružnost, která se měla podobat druhé rodině. Tato hlavní náplň zůstala zachována dodnes. A aby se jednotka více dostala mezi lidi rozhodly se členové vytvořit neziskovou organizaci pod stejným názvem, který je oficiálně S.G.T.S z,s

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram
bottom of page